Goede doel

Goede doel

Dennie kan jou weer recht in je ogen aankijken
Dennie kan zijn benen niet meer bewegen door een ernstig brommer ongeluk. De toen 18-jarige voetballer liep een dwarslaesie op en zat ineens aan een rolstoel gekluisterd. Ooit weer kunnen lopen was zijn doel. Voor Dennie is dit doel nu behaald. Maar voor 15.000 andere mensen met een dwarslaesie nog niet. 

Door jou kunnen ook zij weer lopen
Stichting Walk On zet zich in om ook deze mensen weer te laten lopen met hulp van een exoskelet, begeleid door professionele fysiotherapeuten. De gezondheidsvoordelen zijn zowel lichamelijk als mentaal enorm. Om dit te bewerkstelligen is er voor de aanschaf van dit robotpak geld nodig. Geef om elke stap en laat mensen met een dwarsleasie weer lopen! 

Geef voor opnieuw lopen   
Laat mensen met een dwarslaesie weer lopen en steun via www.stichting-walk-on.org


Aanvraag indienen Goede doel Menzis 4 Mijl van Groningen

Ben je enthousiast geworden door het lezen over de Charity Run en wil je alvast een aanvraag indienen voor 2019? Dat kan! Klik hier voor de richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen. Stuur vóór 31 januari 2020 per post of per e-mail een motivatiebrief waarom je van mening bent dat het bestuur jullie als goede doel 2020 moet kiezen.

Golazo Noord Nederland
T.a.v.: Mevrouw E. Dijkstra
Postadres: Schweitzerlaan 12, 9728 NP Groningen
E-mail: elske.dijkstra@golazo.com

Zes onderdelen van de aanvraag worden op een schaal van 1 tot en met 5 beoordeeld en vermenigvuldigd met wegingsfactoren. Uiteindelijk komt daar een totaalscore uit. De beste vijf worden uitgenodigd om in een gesprek e.e.a. toe te lichten. Aan de hand van de scores en gesprekken wordt de top drie voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Atletiekevenementen Groningen, die een definitieve beslissing neemt.